New tutors have been selected!

Tutors for new bachelor’s, open uni, exchange and master’s mursus coming next fall have been selected. We had a huge amount of applicants and best of them were selected. Congratulations to all of the tutors!

Bachelor’s and Open Uni tutors:

Aaro Parkkinen
Aino Haapamäki
Aino Kemppainen
Aino Lohikoski
Aleksi Huhtamäki
Aleksi Suominen
Antti Pilviniemi
Bettiina Räsänen
Elias Ahokanto
Elina Toivanen
Elja Lonkila
Ellen Järnefelt
Essi Lepistö
Heikki Autio
Henri Peltonen
Iida Mäntylä
Iiro Hakala
Ina Häkkä
Jaakko Kuivanen
Jesse Hirvelä
Jim Liljendal
Joel Kulikoff
Joonas Ylönen
Julia Vähäkoski
Juuso Larte
Kalle Ahola
Lauri Lindfors
Leevi Wuorenjuuri
Leo Huovila
Liisa Salo
Mari Väisänen
Markus Kukkonen
Max Puttonen
Mimmi Kuusisaari
Minka Sukanen
Minna Karlson
Miska Tirronen
Moona Hyytiä
Nea Rimpilä
Niklas Pitkänen
Nina Ihalainen
Nina Suomela
Ohto Pentikäinen
Oliver Attwood
Oskari Vikman
Paula Malka
Pyry Päivärinta
Sara Ettanen
Sara Hyttinen
Saramaria Ritala
Simo Ryynänen
Suvi Pättikangas
Teresa Hakala
Topias Pöllänen
Totte Taavitsainen
Tuomas Tiippana
Valtteri Hovikorpi
Verna Niva
Vilko Repo
Ville Vehniäinen
Vilma Rimpinen

Exchange tutors:

Aapo Huotari
Anette Hämäläinen
Arttu Haavisto
Elisa Jokinen
Elsi Erkko
Jenna Kallunki
Joose Toiviainen
Julia Hakulinen
Jutta Virtanen
Kati Hautakoski
Laura Nikola
Mari Hirvonen
Maria Aalto
Maria Kontoniemi
Milo Sillanpää
Nicholas Stevens
Oliver Martikainen
Petra Hovi
Rasmus Ylinen
Rebecca Adrianzen
Saara Maunula
Topias Pesonen
Totti Tyynilä
Tuomas Ansamaa
Veera Nippala
Ville Koikkalainen
Willka Reyes

Master’s tutors:

Antti Kiiski
Eero Laurinsilta
Elina Rytkönen
Emma Koskinen
Henni Niemi
Hoai Chu
Iida Suhonen
Ilkka Koski
Jukka-Pekka Forsberg
Katariina Helin
Katariina Ollari
Kirsi Kahikko
Laura Auhto
Liisa Raudasoja
Maria Agerskov
Miikka Lintula
Nina Savolainen
Onni Heiniö
Pauliina Holm
Phuong Vo
Riikka Nieminen
Sampo Hyvönen
Samu Eskola
Sanna Larke
Saska Karsi
Taneli Lukkarinen
Taru Rossi
Tuomas Rautiainen
Usva Koivumäki