22E00300 Konsernilaskenta

GD Star Rating
loading...

Kurssin tiedot Nopassa

 

Oliko kurssi hyvä? Oliko luennot hyödyllisiä? Mitä tentissä kysyttiin? Kerro mielipiteesi, sana on vapaa!

 1. Tentti 1.9.2017

  Voit korvata yhden tenttikysymyksen harjoituspisteillä. Saat vapaasti valita minkä kysymyksistä korvaat harjoituspisteillä. Merkitse tällöin rasti ruutuun ”Käytän harjoituspisteeni”. Jos et käytä harjoituspisteitäsi tai sinulla ei ole harjoituspisteitä, vastaa kaikkiin kysymyksiin.
  .
  .

  1) Kymmenen oikein/väärin väittämää. Oikein +2 pistettä, Tyhjä 0 pistettä, Väärin -1 piste.
  .
  .

  2) (20 pistettä). Emo ostaa tytäryrityksen 31.12.2017. Varainsiirtovero maksettu. Läjä asioita joita pitää eliminoida. Laadi hankintamenolaskelma, laske konserniliikearvo ja tee eliminoinnit sekä laita annettuun konsernilakanaan eliminoinnit ja tee konsernitilinpäätös 31.12.2017 [siis ilmeisesti sama päivä ku milloin yhtiö hankittiin]. Konserniliikearvo poistetaan 5 vuodessa alkaen vuonna 2018. Laske lisäksi konserniliikearvo 31.12.2017 [en ymmärrä miksi sitä kysyttiin uudestaan eri kohdassa vuodelle 2017 eikä 2018, tai sitte en vaan tajua]. Veroprosentti 20%. Konsernilakanassa annettu Emon ja Tyttären erillistilinpäätös muuten, mutta Emon osalta kohdat ”Vastaavaa (yhteensä)”, ”Vastattavaa (yhteensä)” ja ”Tytäryhtiöosakkeet” on tyhjä laatikko johon pitää osata laitta ite oikeat numerot. Maksettu asiantuntijakuluja, välittäjälle maksuja, sovittu että maksetaan 40 suuruinen lisäkauppahinta jos tytäryhtiö onnistuu tekemään positiivisen tuloksen ensi vuonna jota pidetään todennäköisenä. Lisäksi on ilmenny mm. seuraavaa:
  -Johto arvio rakennuksen käyvän arvon olevan 100 isompi kuin kirjanpidossa.
  -Ulkopuoliset arvioijat ovat arvioineet rakennuksen käyvän arvon olevan 50 suurempi kuin kirjanpidossa.
  -Koneiden käypä arvo 50 suurempi kuin kirjanpidossa
  -Asianajajat odottavat tulevan oikeuskeissin aiheuttavan 50 suuruisen korvausvaateen.
  -Velat ovat kurantteja
  -Yhtiön tappioita ei hyödynnetä verotuksessa
  -Taseessa on poistoeroa 50 joka käytetään kokonaan koneisiin.
  -Ei poistoeron muutosta.
  -Varastoissa erittäin hitaasti liikkuvia tarvikkeita lojunut 4 vuotta joiden arvo oletetaan olevan 200.
  -Tilikauden tappiota ei hyödynnetä verotuksessa
  .
  .

  3a) Vastaa alla oleviin
  i. Mikä on muuntoero? (2 pistettä)
  ii. Mikä on keskikurssiero? (2 pistettä)
  iii. Milloin muuntoero realisoituu (2 pistettä)

  3b) Ulkomaalaisen tytäryhtiön muuntoerojen laskenta jossa ulkomaalainen vähemmistöomistaja (vähemmistö omistaa 20%). Laske muuntoerot osakepääomasta, vararahastosta, voittovaroista ja tilikauden tuloksesta annetulle kolmelle ajanjaksolle (hankinta-aika, tilikauden loppu, seuraavan tilikauden loppu joille myös annettu tilinpäätöspäivän kurssit ja viimeiselle vuodelle annettu myös keskikurssi). Erota myös vähemmistöosuudet. Laadi korjaukset annettuun tilinpäätökseen käyttäen apunasi tiliristikoita. (14 pistettä)
  .
  .

  4a) Vastaa alla oleviin kysymyksiin esseemäisesti, mutta ytimekkäästi
  i. Mikä on vähemmistöosuus? (4 pistettä)
  ii. Mistä tase-eristä vähemmistöosuudet erotetaan? (4 pistettä)
  iii. Voiko vähemmistöllä olla yli 51% osuus? Jos voi niin näytä esimerkki tälläisestä rakenteesta käyttäen kolmea yritystä (A, B ja C). Laske kunkin esimerkkisi yrityksen suorat ja epäsuorat vähemmistöosuudet. (2 pistettä)

  4b) Osakkuusyrityksen yhdisteleminen konsernin tilinpäätökseen. Osakkuusyrityksestä omistetaan 25%. Varainsiirtoveroa hankinnasta ei ole maksettu. Lisäksi maksettu asiantuntijapalkkioita. Verokanta 20%. Yhdistämisen jälkeen osakkuusyritys maksaa muutaman kuukauden päästä osinkoa 160 edelliseltä tilikaudelta. Lisäksi annetaan erinäisiä lisätietoja kuten rakennusten ja koneiden käypiä arvoja. Konsernilakanassa annettu yritysten erillistilinpäätökset, siihen pitää lisätä eliminoinnit ja laatia konsernitilinpäätös. Liikearvon poisto alkaa vasta seuraavalla tilikaudella. Tee hankintamenolaskelma ja laadi konsernitilinpäätös. (10 pistettä)
  .
  .

  5a) Kirjaa seuraavien sisäisten tapahtumien eliminoinnit tiliristikoin. Veroja ei huomioida. 4 tapatumaa kuten laskareissa. (10 pistettä)
  i. Tytär ostaa emolta hallintopalveluja, erät vielä maksamatta.
  ii. Tytär maksaa emolle osinkoa.
  iii. Tytär ostaa toiselta varastoon tavaraa jossa sisäistä katetta ja varastossa oleva määrä muuttuu.
  iv. Tytär ostaa toiselta tyttäreltä koneen jota se käyttää tuotannossa. Myyvä yhtiö teki kaupassa voittoa, koneesta on tehty EVL poistoja aiemmin. Uudet poistot isompia kuin edelliset. (10 pistettä)

  5b) Miten yhteisyritykset jaotellaan IFRS 11 mukaan eri tyyppeihin? Mitkä ovat pääjaot? Mitä eroa ja yhteistä ko. tyypeillä on? (10 pistettä)

  Anti-Tantta | 1.9.2017 @ 23:10

Jätä omat kommenttisi kurssista

Sivun ylläpitäjä tarkastaa kaikki kommentit.

*